top of page


Balkonger och uteplatser

 

Lägenheter på nedre botten har uteplatser medan övriga lägenheter har balkonger.

Det är föreningen som äger dem, men lägenhetsinnehavaren äger och ansvarar för inglasningen. Det finns ett överlåtelseavtal mellan säljare och köpare som gäller inglasade balkonger och som ska undertecknas i samband med en ny ägare. Här finns dokumentet

 

Under 2018 -2019 gjordes en större fasadrenovering då de boende som ville kunde välja inglasning av balkongerna. Föreningen har en garanti på renoveringen fram till år 2028, förutsatt att balkonger och uteplatser sköts på rätt sätt. Föreningen har endast bygglov för inglasningar från företaget Teknova.

 

Om det uppstår något problem med balkonger, uteplatser eller fönster ska du som boende själv kontakta det bolag som sköter underhållet, Sehed.

 

Mejla till garanti.stocken@sehed.se och uppge lägenhetsnummer, namn, telefonnummer/mejl och adress och beskriv felet. Sätt gärna brfstockenstyrelse@gmail.com på kopia så kan styrelsen följa de ärenden som finns.

 

Det du inte får göra på balkongen eller uteplatsen

för att garantin ska gälla är:

  • Borra i väggar och tak för att sätta upp t ex infravärme eller egen armatur

  • Måla golvet eller uteplatsen

  • Sätta in en kattlucka eller sätta upp egna snickrade väggar

  • Hänga blomlådor på utsidan av balkongerna

Markiser och infravärme som går att sätta upp utan att borra i tak och golv är tillåtna. Det är tillåtet att använda elgrill på balkonger och uteplatser, men använd dem med försiktighet. Inga andra grillar är tillåtna.

bottom of page