top of page


Parkering

Parkering.png

Om du vill ställa dig i kö för en parkeringsplats, vill byta p-plats, eller har frågor om parkeringen, kontakta styrelsen. 

 

Föreningen har för närvarande 89 parkeringsplatser, varav 69 har el för kupé-/motorvärmare och 6 har laddstolpe för elbil. Parkeringsplatserna kostar per månad:

245 kr utan el

275 kr med motorvärare

390 kr med laddstolpe (el ingår inte)

 

Regler för att hyra parkeringsplats i brf Stocken:

Parkeringsplatserna är endast för medlemmar som bor och är skrivna i lägenhet i Brf Stocken.

Din bil ska vara besiktad och skattad.

P-platsen gäller för endast en egen personbil, inte för lastbil, husbil eller liknande. Den får inte användas som uppställningsplats.

Du ansvarar för snöskottning och sandsopning och får hålla med egen snöskyffel. För att sopbilar och ambulanser ska kunna ta sig fram är det av stor vikt att alla skottar sin plats under vintern. Släng snö på lämplig plats som inte orsakar hinder för övriga boende. Det gäller även om man för tillfället inte använder sin bil men har en p-plats.

Om du hyr ut din lägenhet i andrahand, så går platsen tillbaka till föreningen. Den delas då ut till nästa medlem som står på tur. Du sätts upp på förtur till ny p-plats, när lägenhetens uthyrning är klar.

 

Uppsägningstiden av p-plats är 1 månad. Uppsägningen sker genom kontakt med styrelsen, via e-post eller telefon. Styrelsen har rätt att säga upp kontraktet om du inte följer reglerna eller sköter om din plats.

Om föreningens laddstolpar

Det finns för närvarande sex laddstolpar från leverantörern Eways. När du har fått en p-plats med laddstolpe behöver du kontakta företaget för att få ett laddkort så att du kan använda laddaren. För att beställa laddkortet ska du uppge kod Stocken.

Du kan antingen kontakta Eways via deras webbsida eways.se (gå till sidan Beställ laddkort) eller via deras kundtjänsttelefon: 010 - 121 94 00. Numret kan du även ringa dygnet runt om du har problem med laddningen. Du kan även mejla frågor om laddning till helpdesk@eways.se

Kostnaden per kilowattimme är i dagsläget 3.50 kronor i föreningen. Eways drar den summa du laddat för månadsvis och skickar ut ett digitalt kvitto.

Vid laddning ansluter du kabeln till bilen. Därefter lägger du laddkortet på loggan på laddstationen. Kontrollera att laddstationen visar ett snurrande blått ljus. För att avsluta laddningen låser du upp bilen, tar ut kabeln och lindar upp den på stolpen igen samt kontrollerar att stationen visar ett fast blått ljus.

Så här ska laddstationens ledlampor tolkas:
 Grönt: Laddkort godkänt
 Blinkande blått: Redo för laddning
 Fast blått: Laddningen är klar
 Gult: Laddkortet har inte uppfattats av laddstationen, prova att lägga på det igen enligt ovan
 Rött: Laddkortet har inte registrerats. Kontakta helpdesk enligt ovan

 

bottom of page