top of page


Andrahandsuthyrning

Att låna eller hyra ut din lägenhet kräver styrelsens tillstånd. Det handlar om alla situationer då någon annan självständigt använder din lägenhet under en tid, oavsett om det är familjemedlemmar eller om du tar betalt eller inte. 

Du får hyra ut din lägenhet i andra hand vid:

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort

  • Längre utlandsvistelse

  • Provsamboende

  • Ålder, sjukdom eller sjukhusvistelse

  • Vid annat boende på grund av ålder eller sjukdom 

 

För att ansöka om andrahandsuthyrning, fyll i blanketten som du hittar via knappen nedan. Skriv ut och skriv under blanketten och ämna den i brevlådan på expeditionen i port 31. Lämna in den i god tid. Den tas upp på ett styrelsemöte som vanligen hålls första tisdagen i varje månad, förutom i juli och i augusti.  Styrelsen meddelar dig beslutet så snart det är fattat.

 

Ansökan gäller för ett år i taget i högst tre år. Därefter får du inte hyra ut din lägenhet på fem år. Vid provsamboende får du hyra ut lägenheten i högst två år. Föreningen tar en avgift om 10% av ett prisbasbelopp per år vid andrahandsuthyrning. Avgiften faktureras per månad eller när uthyrningen är avslutad.

 

Du bör upprätta ett skriftligt hyresavtal med den du vill hyra ut till och den som hyr bör ha en egen hemförsäkring. Om någon inte betalar sin hyra gäller hyreslagen.

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd från styrelsen riskerar du att förlora din nyttjanderätt till lägenheten.

bottom of page