top of page


Gym och bastu

Det finns en motionslokal i källaren till port 31.

Avgiften är 300kr per år. Kontakta fastighetsskötare Christer för att få inbetalningskort och din nyckelbricka laddad. I lokalen finns också pingis- och biljardbord.

 

En bastu finns i källaren till hus 33-35. Utanför bastun finns en lista där man kan skriva upp sig och instruktioner.

Öppettider:
Mån-Sön    10-22

Öppettider:
Mån-Fre
Lör-Sön

07-21
09-21

bottom of page