top of page


Bygga om och renovera

I en bostadsrätt är det vissa saker du får renovera utan styrelsens tillstånd och andra där det först krävs tillstånd från styrelsen. Läs därför gärna igenom detta innan du startar. För att inte stöta dig med dina nya grannar är det också viktigt att du tar hänsyn till de tider då borrning och spikning får ske enligt beslut av föreningens årsstämma.

 

När det är dags att börja, sätt upp en lapp i porten som informerar dina grannar om hur länge arbetet pågår och vilket telefonnummer de kan ringa på om de blir störda.

Oavsett om du själv eller hantverkare arbetar i lägenheten så får borrning och spikning ske mellan:

07.00-20.00 på helgfria vardagar och mellan 09.00-16.00 på lördagar.

På söndagar och helgdagar får ingen borrning eller spikning utföras.

Det här får du göra utan styrelsens tillstånd:

  • Måla, tapetsera och lägg golv

  • Byta kylskåp, frys och spis och fläkt

  • Renovera ytskikt i kök och badrum

 

Det här får du inte göra utan styrelsens tillstånd:

  • Riva bärande väggar

  • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten

  • Andra väsentliga förändringar.

Kontakta styrelsen om du vill ha tillstånd för något av detta. Kontaktuppgifter finns här.

 

Anlita alltid behörig fackpersonal för VVS eller elektriska arbeten. Som bostadsrättsinnehavare ligger ett stort ansvar på dig om det uppstår skador på lägenheten som beror på felaktiga installationer eller renoveringar. Du bör ha en hemförsäkring som är anpassad för bostadsrätter.

 

Under 2019 slutfördes en stor fasadrenovering i Stocken då fönster och balkonger byttes ut. Renoveringen innebär att det är vissa saker man inte får göra på balkongen eller uteplatsen som är föreningens egendom. Om man vill sätta upp exempelvis gardiner får man välja lösningar som man kan spänna upp mellan tak och golv utan att borra.

 

På balkonger och uteplatser får man inte:

  • Borra i väggar eller tak för att sätta upp exempelvis gardiner, infravärme eller amplar

  • Måla golvet

  • Ta upp kattlucka på terrassen

  • Sätta upp egna snickrade väggar mot grannen

bottom of page