top of page


Sophantering

Öppettider soprum:

Vardagar kl 08.00 - 20.00

Helger 09.00-16.00

3_edited.png

På baksidan av port 29 och 31 finns ett soprum som alla boende har tillgång till med den nyckelbricka som öppnar portarna. Där finns källsortering av plast, kartong, tidningar, glas och metall, samt ett kärl för grovsopor. Det är vårt gemensamma ansvar att tillsammans ta hand om utrymmet så att kärlen inte blir överfyllda och att saker inte ställs på golvet. Sådant som står på golvet hämtas inte av sophämtningen.

Eftersom utrymmet är litet behöver vi hjälpas åt att platta till alla kartonger ordentligt så att behållarna inte blir överfyllda onödigt snabbt.

 

 

Utanför varje hus finns soptunnor för hushållsavfall som töms 2 ggr i veckan och för matavfall finns som töms 2-3 ggr i veckan. Bruna påsar för matavfall finns att hämta i tvättstugorna till varje hus.

 

Grovsopor av större mängd eller i samband med renoveringar ryms inte i vårt kärl utan måste tas till stadens återvinningscentraler. 

 

Om det är fullt i kärlen för källsortering så finns det kompletterande kärl för källsortering vid busshållplats Sköndalsbro samt på Sköndalsvägen nedanför Dalbobranten(se bild nedan). Vid behov stängs soprummet tills tömning sker.

4_edited.jpg
1_edited.png
bottom of page