top of page


Årsredovisningar

 

En bostadsrättsförening har inte som syfte att gå med vinst. Föreningens ekonomi är en avvägning mellan att se till så att medlemmarna kan bo till så låg kostnad som möjligt samtidigt som fastighetens värde behålls och boendemiljön är attraktiv.

 

Här kan du ta del av Brf Stockens senaste årsredovisningar:

 

 

 

För att utvärdera en bostadsrättsförenings ekonomi är årsredovisningen en bra utgångspunkt. Längre ner finns några tips på vad som kan vara värt att ta del av, exempelvis inför ett köp.

  • Månadsavgiften

En hög månadsavgift behöver inte innebära att föreningen har dålig ekonomi. Det kan också betyda att fastigheten är ny eller nyrenoverad eller att det finns en god budget för framtida underhållskostnader.

  • Byggår och stambyte

Ett äldre hus behöver inte vara en dålig investering, beroende på om och när reparationer och upprustning har gjorts, exempelvis stambyten då alla rör och ledningar byts ut. Stambyten bör göras vart fyrtionde till femtionde år. Husen i Brf Stocken byggdes 1959 och ett stambyte gjordes 1994. Andra större reparationer är att elnätet moderniserades 2009, tvättstugorna 2013 och en dränering utfördes 2015. Under 2018 - 2019 genomfördes en omfattande fasadrenovering som inkluderade byte av fönster och balkonger.

  • Skuldsättning

De flesta bostadsrättsföreningar har några skulder från när föreningen bildas. Hur stora skulder som finns kan påverka dina bostadskostnader. Ett fingervisande mått är att titta på skuldsättningen per kvadratmeter. I regel brukar man säga att under 5000 kr/kvm är bra och över 10 000 kr/kvm är mindre bra. Detta kan dock variera. 

 

  • Soliditet

Ett vanligt nyckeltal för bostadsrättsföreningar är soliditeten. Den beräknas genom eget kapital/totalt kapital. Hög soliditet räknas ofta som bra, dock kan det bero på föreningens ålder och andra faktorer.

  • Likviditet

Likviditeten beräknas genom omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. Det är en indikation på om föreningen kan betala sina skulder. 

bottom of page