top of page

 
Vad gör en styrelse?


Styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening är att se till att stadgarna följs och att sammanträden hålls.
Den ska se till att föreningen följer lagar, sköter sin ekonomi och upprättar årsredovisningen.
Medlemmarna i styrelsen väljs på föreningsstämman som alla medlemmar får rösta vid en gång om året. Inför stämman tar en valberedning fram förslag på styrelsemedlemmar.

sketch1667984971334.png

Här är vi i styrelsen!

Kontaktuppgifter finns här

Anna Jordahl.jpg

Anna Jordahl

Ordförande

suddiga Lights

Ingmarie Sundling

Sekreterare

Styrelsen-3_edited.jpg

Frida Stensmar

Ledarmot

suddiga Lights

Ann-Kristin Olovsdotter

Suppleant

suddiga Lights

Jesper Malmsjö

Revisor

suddiga Lights

Cathrine Leander

Vice ordförande

suddiga Lights

Maja Inge

Ledarmot

suddiga Lights

Ulf Utter

Suppleant

suddiga Lights

Milenko Todorovic

HSB Ledarmot

Valberedningen - ditt sätt att påverka vilka som sitter i styrelsen

Om du är intresserad av att bli invald i styrelsen, eller vill nominera någon granne, kontakta då någon i valberedningen innan föreningsstämman. Styrelsen informerar om när på våren föreningsstämman äger rum.

Marie.jpg

Marie Olsson, port 31

Valberedningen

suddiga Lights

Lena Nordh, port 27

Valberedningen

bottom of page