top of pageHej!
här är vi i styrelsen

sketch1667984971334.png

Kontaktuppgifter finns här

Styrelsen.jpg
Styrelsen

Anna Jordahl

Ordförande

Kristin Fjällström

Vice ordförande

Cathrine Leander

Ekonimiansvarig

Maria Ekendahl

Sekreterare

Camilla Rosenquist

Ledarmot

Frida Stensmar

Suppleant

Ej med på bild

Eva Walström

Suppleant

Milenko Todorovic

HSB Ledarmot

Ingemar Josefsson

Revisor

Vad gör en styrelse?

Styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening är att se till att stadgarna följs och att sammanträden hålls. Den ska se till att föreningen följer lagar, sköter sin ekonomi och upprättar årsredovisningen. Medlemmarna i styrelsen väljs på föreningsstämman som alla medlemmar får rösta vid en gång om året. Inför stämman tar en valberedning fram förslag på styrelsemedlemmar.

 
Valberedningen - ditt sätt att påverka vilka som sitter i styrelsen

Om du är intresserad av att bli invald i styrelsen, eller vill nominera någon granne, kontakta då någon i valberedningen innan föreningsstämman. Styrelsen informerar om när föreningsstämman äger rum, vilket kommer att ske under våren 2022.

Ki Nilson Karnerud, port 25

Valberedningen

Marie Olsson, port 31

Valberedningen

Styrelsen Frida.jpg

"Jag är så glad att jag flyttade till Sköndal och bor här, älskar närheten till naturen"

Frida Stensmar, Suppleant

bottom of page