top of page

 

Bli medlem

När du köper en bostadsrätt måste du samtidigt bli medlem i den bostadsrättsförening som du flyttar till. En bostadsrättsförening, ofta förkortat brf, är en ekonomisk förening vars syfte är att upplåta lägenheter i föreningens hus med bostadsrätt. 

Som medlem har du en ägarandel i den ekonomiska föreningen och en röst som du kan använda för att rösta om styrelsens sammansättning och om andra frågor vid den årliga föreningsstämman.

Att äga en bostadsrätt betyder alltså att du äger rätten att bo i bostaden och att du har en ägarandel i hela föreningen som äger huset den ligger i. Brf Stocken ingår i HSB, så du behöver därför även bli medlem i HSB Stockholm när du köper en lägenhet här.

Avgiften

Den månadsavgift som du betalar går till bostadsrättsföreningen. Pengarna använder föreningen till att reparera och sköta om fastigheten och annat som finns på området.  Här kan du se en karta över Stockens område och var gränserna går till det som är Stockholms stads mark(gul markering)

Det är styrelsen som fastställer avgiften så att den ska räcka till både dagligt underhåll och viktiga renoveringar på längre sikt, men också föreningens lån.  Avgiften ska till exempel täcka kostnader för städning av trapphus och lokaler i föreningen, sophämtning, gräsklippning och snöröjning. Vad som mer ingår i månadsavgiften varierar mellan olika föreningar. I Brf Stocken ingår internet, tv och telefoni, men du behöver själv skaffa och betala för ett abonnemang.

 

Din påverkan

Även om styrelsen är operativt ansvarig för föreningen så har du som medlem stor möjlighet att påverka boendemiljön. Du kan dels kontakta styrelsen löpande med olika förslag, dels lämna in ett formellt skriftligt förslag, en motion, till den årliga föreningsstämman. På stämman tas alla motioner upp och accepteras eller avslås genom att de som deltar i stämman röstar. En avslagen motion kan omarbetas och lämnas in på nytt.

Ett annat sätt att påverka ditt boende på är att gå med i, eller ta initiativ till, olika arbetsgrupper där alla som deltar kan bidra till förbättringar i boendemiljön.

Ditt ansvar

Det kan vara bra att veta att du som boende har ett stort ansvar för din lägenhet. Du ansvarar själv för lägenhetens inre, vilket innefattar golv, väggar, dörrar, fönster och tak, liksom underliggande fuktisolerande skikt. Om något går sönder eller om du vill renovera är det du som ansvarar för att arbetet görs på ett sätt som följer de regelverk som finns för bostäder.

Det som föreningen har ansvar för är sådant som finns utanför lägenheten, som yttertak, fasader och stamledningar för avlopp, värme, el och vatten.

Om du själv orsakar skador på lägenheten, till exempel genom brand, vattenläckage eller ohyra, är det du som ansvarar för reparationerna. Annars gör föreningen det. En rekommendation är att du har en hemförsäkring som är anpassad specifikt för bostadsrätter.

Du ansvarar för renhållning och snöskottning av det som tillhör din lägenhet, som balkong, terrass, förråd och parkeringsplats.

 

Det finns vissa omständigheter som gör att man kan bli av med sin nyttjanderätt till bostaden. Det kan till exempel gälla om man inte betalar avgiften, lånar ut eller hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från styrelsen, orsakar upprepade störningar eller vägrar föreningen tillträde till lägenheten vid behov.

Gränsen.png


Att äga en bostadsrätt

bottom of page